Database

Khi đã học lập trình thì không thể không nói đến database. Hiện nay cũng có rất nhiều loại cơ sở dữ liệu từ SQL đến NoSQL. Mình sẽ tập trung chủ yêu vào 2 dạng database mình nắm rõ nhất là MySQL và MongoDB

Kết Nối với Tôi

Recent News